Filtrera produkter

Bilbatteri för en lyckad start

Ett bilbatteri är en typ av uppladdningsbart batteri som används för att starta bilmotorn. Denna typ av batteri finns i mer eller mindre alla bilar och är en nödvändighet för att få igång motorns maskineri. Men faktum är att bilbatterier som oftast är av typen SLI (Start, Light, Ignition) inte bara har till uppgift att starta upp motorn och hålla den igång, utan ska även förse bilens ljuskällor med nödvändig energi. Både bromsljuset och strålkastarna som belyser vägbanan får sin energi från just bilbatteriet.

Hur fungerar det?
Ett bilbatteri fungerar i princip på samma sätt som det flesta andra batterier. Normalt sett har ett bilbatteri en styrka på 12 volt och består då oftast av sex battericeller på 2 volt per styck. Dessa ligger sedan i en vattenlösning av svavelsyra, en såkallad elektrolys, vilket gör att kontakt uppstår mellan de två polerna, vilket genererar energi. Det faktum att ett bilbatteri är uppladdningsbart, något som sker under färd med bilen, gör det hela extra praktiskt. Så länge du av misstag inte parkerar bilen med lysena påslagna kommer du inte att behöva byta ut eller tänka på att ladda ditt bilbatteri under många, många år.
Olika typer av bilbatteri
Visst finns det en del skillnader mellan olika typer av bilbatterier, men de är i sammanhanget oftast inte speciellt betydande. De största skillnaderna som finns inom ramen för bilar i standardsegmentet har med detaljer i konstruktionen att göra. En del bilbatterier har till exempel öppningsbara lock som gör att batteriet är enklare att underhålla.

Vanliga fel som kan uppstå
Den vanligaste anledning till att ett bilbatteri tillfälligt slutar fungera är att det av olika anledningar har laddats ur. Detta kan till exempel uppstå om du lämnat ljuset på av misstag men åtgärdas enkelt genom att batteriet laddas upp på till exempel en bensinmack. Mer temporära fel är annars att kontakt mellan de olika cellerna upphör, vilket till exempel kan uppstå genom att korrosion fräter sönder ledningarna. En annan anledning till att bilbatterier slutar fungera är att läckage på sikt sänker elektrolysvätskan till en kritiskt låg nivå.